Category: Announcement

CBCP Pastoral Statement: We Pray for the Church

In these recent days, we feel again, with growing intensity, the pain and shame, because of the many revelations of sexual misconduct, most particularly those done against minors but not only minors, committed by a significant number of clerics, a number of bishops, and by consecrated persons. The pain is intensified by reported cover ups of these abuses and crimes.

Read More

Lectors and Acolytes Installed on Feast of St. Philip Benizi, OSM

Fra. Moises Ma. Tamayao, OSM, Fra. Joseph Le van Coung Ma., OSM, Fra. Julius Ma. Tayopon, OSM, Fra. Joseph dihn Tien Thuan Ma., OSM and Fra. Francis Noel Ma. Monterde, OSM were installed into the Ministry of Lectors and Fra. Arnel Ma. Cauba, OSM,Fra. Peter Nguyen Cong Van Ma., OSM, Fra. Michael Gem Ma. Dela Cruz, OSM, Fra. Rey Ma. Regunda, OSM and Fra. Kristoffer Joey Ma. Omandam, OSMwere installed into the Ministry of Acolytes.

Read More

MAGSAYA KAYO AT MAGALAK! Liham Pastoral ng Kapulungan ng mga Obispo sa Pilipinas

“Mapapalad ang mga nagpupunyagi para sa Kapayapaan
sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos.” (Mat 5:9)
Minamahal naming mga kapatid kay Kristo, hindi ba‘t lahat tayo’y naghahangad ng biyayang maging mga
anak ng Diyos? Kung gayon nga, dapat nating laging pagsumikapan ang maging daan ng kapayapaan sa mga
panahong ito ng pagkabalisa sa ating bansa.

Read More


Prayers to St. Peregrine

Loading...

Wedding Banns

Marianum College

Marianum College - Classes starts June 19.