Reflections Archive

From January 01, 2020 onwards, audio recordings of homilies are now archived in the Audio/ Video Library of our Facebook Page.

“Say ‘No’” First Sunday of Lent ~ March 1, 2020

Kung makapangyarihan ang salitang “Oo”, makapangyarihan din ang salitang “Hindi”. Minsan nga’y mas mabigat pa ang dating nito. Ang di pagsang-ayon ay nagpapahayag ng matinding paninindigan at matibay na desisyon. Noong batang pari pa ako, pinayuhan ako ng isang...

Liturgy of the Hours (iBreviary)

Ang Pagpaparangal Kay Santo Peregrino

Wedding Banns

Gifted to Give ~ 500 Years of Christianity in the Philippines